Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem

Syfte

För att kunna upprätthålla vår verksamhet och ge bra service till våra kunder behöver vi samla in en del personuppgifter.

Vi samlar in och lagrar personuppgifter för att kunna uppfylla avtal gentemot våra kunder.

Dessutom lagras personuppgifter i fakturerings  och marknadsföringssyfte.

Kommentarer

När besökare lämnar kommentarer på webbplatsen samlar vi in de uppgifter som visas i kommentarsformuläret samt besökarens ip-adress och user agent-sträng som hjälp för detektering av skräpmeddelanden.

En anonymiserad sträng som skapats utifrån din e-postadress (även kallat hash-värde) kan komma att sändas till tjänsten Gravatar för att avgöra om du finns registrerad där. Integritetspolicyn för tjänsten Gravatar finns på https://automattic.com/privacy/. När din kommentar har godkänts kommer din profilbild att visas publikt tillsammans med din kommentar.

Media

Om du laddar upp bilder till webbplatsen bör du undvika att ladda upp bilder där EXIF-data inkluderar data från GPS-lokalisering. Besökare till webbplatsen kan ladda ned och ta fram alla positioneringsuppgifter från bilder på webbplatsen.

Kontaktformulär

Den data du anger i kontaktformulär skickas vidare för återkoppling. Vi samlar dessutom in ditt Namn, Mailadress, Telefonnummer, Meddelande, IP Adress m.m i samband med att du kontaktar oss eller handlar i vår webbshop.

Webbshop

När du handlar hos oss lagrar vi dina personuppgifter inom våra interna system. Du kan ta del av vilka uppgifter vi lagrar om dig direkt på webben och begära rensning, se stycket näst längst ner på denna sida. (Delgivning av information).

I vår webbshop kan data som namn, adress, epost, födelsedatum, postnummer, telefonnummer men ej uteslutande enbart dessa komma att behandlas för order fullföljande syften. Efter lyckat köp sparas dessutom en orderhistorik som du alltid kan ta del av på Dina sidor.

Cookie-filer

Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år.

Om du har ett konto och loggar in på denna webbplats kommer vi att skapa en tillfällig cookie-fil för att kontrollera om din webbläsare accepterar cookie-filer. Denna cookie-fil innehåller ingen personligt identifierbar information och försvinner när du stänger din webbläsare.

När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om din inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar och cookie-filer för layoutval gäller i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort.

Om du redigerar eller publicerar en artikel kommer en extra cookie-fil att sparas i din webbläsare. Denna cookie-fil innehåller inga personuppgifter utan anger endast inläggs-ID för den artikel du just redigerade. Den gäller under 1 dygn.

Inbäddad innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Rättslig grund för insamling och retentionstid

Med ditt samtycke samlar vi in data om dig för att fullfölja vårat avtal sinsemellan och vår rättsliga förpliktelse.

Retentionsperioden för din data är beroende på hur du interagerar med TC Pump.

  • Vi sparar dina uppgifter i 90 dagar från kontaktformuläret. (Kontakta oss).
  • När du lägger en order i vår webbshop sparar vi dina uppgifter i upp till 36 månader. Dessutom måste vi enligt lag spara dina uppgifter för räkenskaps syften i 7 år.
  • Mailar du oss per e-post så sparas din data ända tills vi får en begäran utav dig att radera din data.

Ovan ställda tidsperioder gäller endast om du aktivt avslutar ditt förhållande som kund till TC Pump men inte begär rensning självmant, så länge TC Pump och du har ett aktivt kundförhållande så sparar vi din data så länge som detta förhållande fortlöper.

Vilka vi delar dina data med

Vi delar din information med tredje part leverantörer för att fullfölja våra åtaganden gentemot dig. Vi måste lämna ut dina uppgifter till exempelvis fraktbolag eller betalningsleverantörer. Se mer information om hur Klarna behandlar era uppgifter på https://www.klarna.com/se/dataskydd/

Hur länge vi behåller era uppgifter

Om du skriver en kommentar kommer kommentaren och dess metadata att sparas utan tidsgräns. Anledningen till detta är att vi behöver kunna hitta och godkänna uppföljningskommentarer automatiskt och inte lägga dem i kö för granskning.

För användare som registrerar sig på vår webbplats (exempelvis webbshopen) sparar vi även de personuppgifter du anger i din användarprofil. Alla användare kan se, redigera eller radera sina personuppgifter när som helst (med undantaget att de inte kan ändra sitt användarnamn). Även webbplatsens administratörer kan se och redigera denna information.

Vilka rättigheter du har över dina data

Om du har ett konto eller har skrivit några kommentarer på denna webbplats kan du begära en exportfil med de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett oss. Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål. Se mer hur du begär ut dessa uppgifter under stycket Delgivning av information.

Vart vi skickar dina uppgifter

Kommentarer från besökare kanske kontrolleras via en automatiserad tjänst för detektering av skräppost. Vi kan även använda oss utav så kallad kreditkontroll hos betalningsleverantörer.

Vart lagrar vi dina uppgifter

All information om dig hanteras med största omsorg inom våra system för att säkerställa att de hanteras på ett tryggt och säkert sätt. Vi strävar alltid efter att enbart behandla och lagra dina uppgifter inom EU/EES. Uppgifterna kan dock komma att under vissa omständigheter överföras till, och behandlas inom, ett land utanför EU/EES av ett bolag som TC Pump har avtal med. När vi behandlar din data så är vi fast beslutna om att skydda dina uppgifter med adekvat skyddsnivå i linje med den som är fastställd inom EU/EES.

TC Pumps kontaktinformation

Vi finns i Borlänge på adressen Floda By 20, 781 97 Borlänge.

Du kan maila oss på [email protected] eller ringa oss på 0243-883 35

Hur vi skyddar din information

All information om dig skyddas krypterat i våran databas. All kommunikation under ett köp är krypterad och kan ej avläsas utav utomstående parter. Betalar du igenom en betalningsförmedlare så är det den betalningsförmedlaren som kommer tillhandahålla dina uppgifter och enbart skicka en informationskod till oss om köpet

Vilka procedurer vi har för dataläckor

Vi har aktiva skydd och brandväggar som bevakar våra system, vid ett eventuellt intrång kommer TC Pump publicera information om denna händelse i sitt nyhets center.

Från vilka utomstående parter vi tar emot data

Vi tar emot data ifrån fraktförmedlare, betalningsförmedlare och andra utomstående aktörer för dels statistiska åtgärder men även betalning- och leverans tjänster.

Vilket automatiserat beslutsfattande och/eller profilskapande vi gör med våra användaruppgifter

Är du en privatkund hos oss kan din information komma att lämnas ut till en betalningsförmedlare för ett automatiserat beslut om kredit.

Delgivning av information

Du har rätt att max 1 gång per kalenderår få ta del utav de uppgifter TC Pump lagrar om dig, för att utnyttja denna rättighet kan du maila oss på [email protected]

Du kan också se de uppgifter vi har om dig från vår webbutik. Kontrollera vilka uppgifter och begär rensning på https://www.tcpump.com/integritetsverktyg

Samtycke

Du har rätt att återkalla samtycke till användning av dina personuppgifter när som helst genom att kontakta personuppgiftsansvarig. Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter på ett sätt som ej är förenligt med våra angivna direktiv har du rätten att klaga till en tillsynsmyndighet. (Datainspektionen)

Kontaktinformation till personuppgiftsombud & personuppgiftsansvarig

Namn: TC Pump & Maskinservice AB (personuppgiftsombud)
Telefon: 0243-883 35
E-post:  [email protected]

TC Pump & Maskinservice AB (personuppgiftsansvarig)
Organisationsnummer: 559248-4157
781 97 Borlänge

Om vi inte är överens

Den tekniska lösningen som vår butik vilar på uppfyller GDPR krav både när det gäller säkerhet och uppfyllning av registrerades rättigheter.

Vår leverantör tillhandahåller även ett avtal där dom förbinder sig att uppfylla kraven GDPR ställer.

Enligt GDPR har du som ägare av personuppgifter rätt till information om vad som lagras om dig.

  • Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade.
  • Du har rätt att bli raderad ur olika register.
  • Du har rätt till begränsning av behandling av uppgifter.
  • Du har rätt att flytta dina personuppgifter och  göra invändningar.
  • Du har rätt att göra klagomål om uppgiftshantering och kan ha rätt till skadestånd.

Mer detaljerad information om GDPR kan du se på datainspektionsnen hemsida: https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/